«

»

2015.10
05

AGROVERSLŲ TECHNOLOGIJOS

Ši specialybė nepamainoma ūkininkų vaikams, planuojantiems tęsti tėvų tradicijas ir visiems tiems jaunuoliams, kurie neabejingi gamtos grožiui, žemei, kurie patys nori valgyti ir kitus maitinti sveiku, saugiu maistu. Šią specialybę, su prekinės sodininkystės ir ekologinės gamybos specializacijomis galima įsigyti tik Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakultete, kuris savo istoriją pradėjo rašyti jau nuo 1920 metų.

STUDIJŲ KODAS:653D77002
STUDIJŲ FORMA IR PROGRAMOS APIMTIS (ECTS):Nuolatinių studijų trukmė – 3 m. (180 kreditų)

Ištęstinių studijų trukmė – 4 m. (180 kreditų)
LYGMUO/TIPAS:Koleginės studijos
STUDIJŲ PAKOPA:Pirmoji
STUDIJŲ SRITIS:Biomedicinos mokslų studijų sritis
STUDIJŲ KRYPTIS: Žemės ūkio mokslai
ŠVIETIMO SRITIS:Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė.
ŠVIETIMO POSRITIS:Augalininkystė ir gyvulininkystė.
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS:Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras
MINIMALUS IŠSILAVINIMAS, KURĮ
PRIVALO TURĖTI ASMUO, PRETENDUOJANTIS
STUDIJUOTI PAGAL ŠIĄ PROGRAMĄ:
Bendrasis vidurinis išsilavinimas
PROGRAMOS VYKDYMO KALBA:Lietuvių
SPECIALIZACIJOS:1. Sodininkystės ir daržininkystės prekinė gamyba
2. Ekologinė gamyba
3.Agrarinio sektoriaus draudimas

Senasis valstybinis kodas – 65304B203

Studijų programos profilis (paskirtis): rengti žemės ūkio mokslų profesinius bakalaurus mokančius planuoti, organizuoti ir valdyti specializuoto ūkio veiklą, parenkančius ir vykdančius augalininkystės ir gyvulininkystės technologijas, organizuojančius žemės ūkio produkcijos realizavimą ir užtikrinančius žemės ūkio produktų kokybę, gebančius įkurti įmonę ir kūrybiškai prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių.

Studijų programos tikslas rengti specialistus mokančius:

  • organizuoti žemės ūkio produktų gamybos technologinį procesą;
  • valdyti žemės ūkio technologinį procesą;
  • įkurti žemės ūkio įmonę ir ją valdyti;
  • bendrauti ir bendradarbiauti priimant racionalius profesinius sprendimus.
  • planuoti, organizuoti ir valdyti specializuoto prekinio sodininkystės – daržininkystės ūkio veiklą (sodininkystės ir daržininkystės prekinė gamybos specializacija);
  • planuoti ir organizuoti ekologinę gamybą (ekologinė gamybos specializacija).

Kur galėsite dirbti? Gamybinėse organizacijose, ūkininkų ūkiuose, žemės ūkio bendrovėse, privačiose ir valstybinėse įmonėse, akcinėse bendrovėse, žemės ūkio produkcijos prekybos organizacijose agroverslų technologo pareigose. Galėsite kurti asmeninius ūkininko ūkius ir jiems vadovauti. Kur galima tęsti studijas? Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakultete, užsienio žemės ūkio mokslų krypties universitetuose.
STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI (NUOLATINĖS STUDIJOS)
STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI (IŠTĘSTINĖS STUDIJOS)
STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS
DESCRIPTION OF STUDY PROGRAMME
 STUDIENPLAN (Fernstudium)
АГРОБИЗНЕС И ЕГО ТЕХНОЛОГИИ (заочное обучение)


Studijų tęstinumo galimybės Kauno kolegijos absolventams, baigusiems Agroverslų technologijų studijų programą