«

»

2019.10
01

Aktyvus praktinis mokymas

Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedros AT7 gr. studentai praktinius įgūdžius formavo socialinių partnerių valdose. Inovacijos sodininkystės ir daržininkystės technologiniuose sprendimuose sudaro prielaidas verslo sėkmei. Naujos veiklos kryptys ir subalansuota gamybos veikla turi reikšmės palankiems gamybiniams rezultatams gauti ir išlikti konkurencingais šios srities dalyviais. Agroverslų technologijų specialybės studentai, studijuojantys Sodininkystės ir daržininkystės prekinės gamybos modulį, tiesiogiai dalyvavo kai kuriuose gamybos baruose susipažindami su naujovėmis ir jų įgyvendinimo problemomis, tiesiogiai atliko praktines užduotis vertindami augalų asortimentus ir jų požymius, inovacijas sodininkystės ir daržininkystės technologijose, ieškojo patrauklių sprendimo būdų įvairiose gamybinės veiklos situacijose. Praktikos metu aplankyti UAB „Luksnėnų sodai“ Alytaus rajone, Audriaus Juškos šiltnamių ūkis, Anykščių rajone. VDU žemės ūkio akademijoje vykusioje parodoje, skirtoje inovacijoms, buvo vertintas sodmenų asortimentas ir jų atitiktis standartui.

 Lektorius Donatas Klimavičius