«

»

2011.01
18

Alumni klubas

Kauno kolegijos, Kraštotvarkos fakulteto Alumni klubas buvo įsteigtas 2011 m. kovo 23 dieną steigiamojo susirinkimo metu.

Mūsų klubo tikslas – suburti drauge aktyviausius ir kūrybingiausius Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto absolventus, kurie nori išlaikyti ir sustiprinti tarpusavio ryšius po studijų baigimo.

Alumni klubo veikla:

  • alumnų duomenų bazės kūrimas, siekiant palaikyti glaudžius ryšius su absolventais;
  • ryšių tarp absolventų palaikymas ir stiprinimas;
  • paskaitos aktualiomis temomis ir vidiniai seminarai;
  • neformalios diskusijos prie kavos puodelio;
  • bendradarbiavimas su fakulteto administracija ir studentų organizacijomis.

Alumni veikla tik prasideda, todėl mums be galo svarbi kiekvieno Jūsų nuomonė, kurią galite pareikšti elektroniniu paštu.

Prašymas priimti į Alumni klubą 

Prašymą dėl stojimo į Alumni klubo narius ir pasiūlymus siųsti el. paštu.

Įvykę Alumni klubo renginiai:

2012.02.29 Alumni klubo, katedros bendruomenės ir katedros socialinių partnerių susitikimas. Skaityti

2012.12.12 Alumni klubo ir katedros bendruomenės susitikimas. Skaityti

 Alumni klubo nariai:

Dainora Ambraziūnienė, Alumni klubo prezidentė,

Aliona Budrytė – Stankūnienė,

Gintarė Žaltauskaitė – Černajienė,

Inga Vackonytė – Kilmanienė,

Indrė Žemaitytė – Kančienė,

Arnoldas Subačius,

Lina Lembutytė – Jagentavičienė,

Sandra Balčaitytė – Gužienė,

Aušra Draskinytė,

Laura Skirmantaitė – Ražauskienė,

Sonatas Sliesoraitienė,

Juozas Masteika,

Jonas Bakas,

Karolis Dvylys,

Marijus Gvildys,

Daiva Klimavičienė,

Donatas Klimavičius,

Darius Krasko,

Marijus Rėvūta,

Ilma Visokinskaitė,

Regina Ribokienė,

Dalia Rudzevičienė,

Rimantas Norkus,

Nobertas Uselis,

Giedrius Kudarauskas,

Liucija Kunigiškytė,

Lilija Tubienė,

Jonas Bakas,

Antanas Maknevičius,

Virginijus Dirmeikis,

Gintaras Brūzga,

Artūras Dimša,

Kazimieras Vilčinskas,

Jolita Barkauskienė,

Vitalijus VOloga,

Audronė Virbickienė,

Tomas Vybornas,

Ingė Auželienė,

Auksė Stanionė,

Aušra Urbonavičienė,

Živilė Bekerienė,

Vilma Pečiulytė