«

»

2012.02
29

Alumni klubo narių, katedros bendruomenės ir katedros partnerių susitikimas

Vienas iš pagrindinių specialistų rengimo faktorių yra mokymo įstaigos bendradarbiavimas su socialiniais dalininkais. 2012 metų vasario 29 dieną organizuotas išplėstinis Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedros dėstytojų, Alumni klubo narių ir socialinių dalininkų susitikimas Lukšių žemės ūkio bendrovėje, Zyplių dvaro sodyboje.

Susitikimo metu vyko:

  1. Katedroje įgyvendinamų studijų programų ir profesinių kompetencijų aptarimas, vykdomų mokslo taikomųjų tyrimų aspektu.
  2. Sutarčių pasirašymas su socialiniais dalininkais.
  3. Alumni klubo veiklos krypčių skatinančių studentų ir absolventų iniciatyvumą ir kūrybiškumą aptarimas.

Susitikime dalyvavo: katedros vedėjas Jonas Vaidelys, katedros dėstytojai, Alumni klubo nariai, socialiniai dalininkai, Lukšių seniūnas Vidas Cikanas.

Seniūnijos atstovai supažindino su Zyplių dvaro muziejumi, jo veikla ir perspektyvomis. Susitikimo metu socialiniai dalininkai pateikė pasiūlymus dėl studijų programų tobulinimo, baigiamųjų praktikos atlikimo.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Šakių rajono Lukšių seniūnija ir individualią veiklą vykdančia kraštovaizdžio architekte Aušra Urbonavičiene.