APIE KATEDRĄ

Aplinkos inžinerijos katedroje vykdomos studijų programos:

  • Agroverslų technologijos
  • Geodezija

Katedroje plėtojami nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu tyrimai, susiję su agroinovacijomis ir precizinio ūkininkavimo technologijomis, aplinkosauga, gyvulininkystės ir augalų auginimo technologijomis, saugesnių agrožaliavų gamybos metodais, produktų kokybe, kontrole ir rinkodara, rizikų valdymu agrariniame sektoriuje.

Įkurta Agrarinės krypties lauko bandymų bazė – lauko klasė (Alšėnų km.), pasodintas kolekcinis obelų ir vaiskrūmių sodas (Kauno kolegijos akademinio miestelio teritorijoje). Išmaniam ūkio valdymui naudojamos specializuotos kompiuterinės programos ir mobili GPS įranga, dronas. Agrotechnologijų praktinio mokymo ir bandymų laboratorija aprūpinta naujausia laboratorine įranga vandens ir dirvožemių biocheminiams tyrimams atlikti.

Teikiamos konsultacijos ekologinio ūkininkavimo, sodininkystės, daržininkystės, bitininkystės, gėlininkystės, dendrologijos, augalų apsaugos klausimais. Vykdomi ūkininkų pradmenų kursai pagal ES remiamą LEADAR programą.

Nuo 2007 metų, leidžiamas mokslo darbų žurnalas „Dekoratyviųjų ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas“, referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse CAB Abstracts, Global Health, CABI Full Text, EBSCO Publishing.

Geodezijos kryptyje vykdomi tyrimai susiję su šiuolaikinių geodezinių prietaisų tikslumo tyrimais, kadastro duomenų nustatymo ir tikslinimo problematika, išmaniais sprendimais inžinerijoje, fotometrinio metodo panaudojimu analizuojamojo objekto tikslumo vertinimui bei istorinė kartografija, taip pat vykdoma erdvinė duomenų analizė, naudojant GIS programinę įrangą, įvairių socialinių, ekonominių bei aplinkos planavimo ir apsaugos uždavinių sprendimui.

Teikiamos konsultacijos žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, nekilnojamojo turto vertinimo ir teisės, kadastro duomenų surinkimo ir tikslinimo klausimais. Vykdomi geografinių informacinių sistemų pradžiamokslio, nekilnojamojo turto valdymo, geodezininkų ir matininkų mokymai, išduodami kvalifikaciją patvirtinantys pažymėjimai.

Katedroje siekiama pasitelkus modernias mokymo technologijas ir įrangą ugdyti kompetentingus matavimų inžinerijos ir žemės ūkio mokslo krypčių specialistus, sugebančius integruotis į nuolat kintančią veiklos sistemą, darbo rinką, užtikrinti sąlygas bendruomenės narių kompetencijų vystymuisi.

Katedros studentai turi galimybes profesinės veiklos praktikas atlikti Lietuvos privačiose ir valstybės įmonėse, užsienio verslo ir mokslo institucijoje, bendradarbiavimas vyksta pagal pasirašytas socialinio bendradarbiavimo sutartis arba ERASMUS mainų programą.