«

»

2018.02
01

Aplinkos inžinerijos katedros AT-5 ir DU-5 grupių dėmesiui!

Nuo 2018 m. kovo vidurio iki gegužės pradžios vyks baigiamoji profesinės veiklos praktika. Praktikos vietą studentas gali pasirinkti pats ar ją rekomenduoti baigiamojo darbo vadovas. Nesuradus praktikos vietos kreiptis į API praktinio mokymo centrą.
Prieš išvykstant į praktiką, studentas privalo pasirinkti baigiamojo darbo vadovą (iš katedros dėstytojų) ir suderinti baigiamojo darbo tematiką.
Praktikos vietą rekomenduojama rinktis didesnėse organizacijose. Praktikos metu pagal programą studentai turi susipažinti ir padirbėti prie įvairių darbų, kurie yra numatyti studijų programos atskiruose dalykuose.

Prašome iki 2018 m. kovo 05 d. pateikti šiuos duomenis:

 1. Apie įmonę:
  1. Įmonės, kurioje atliksite praktiką pavadinimą
  2. Įmonės adresą, telefono nr.
  3. Sutartį pasirašančiojo pavardę, vardą, pareigas
 2. Apie studentą:
  1. Studento pavardę, vardą, grupę
  2. Asmens kodą
  3. Nuolatinės gyvenamos vietos adresą
  4. El. paštas, telefono nr.

Duomenis prašome siųsti el.paštu: aplinkos.inzinerija@go.kauko.lt

Aplinkos inžinerijos praktinio mokymo centro vedėja dr. Romutė Mikučionienė