«

»

2018.03
02

Aplinkos inžinerijos katedros dėstytoja stažavosi Kroatijoje

Šių metų vasario 19-23 dienomis Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedros dėstytoja Ina Živatkauskienė stažavosi Josip Juraj Strossmayer universitete Osijeke, Kroatijoje.

Viešėdama universitete I. Živatkauskienė lankėsi Žemės ūkio fakulteto Agroekologijos laboratorijose, susipažino su specializuota įranga ir atliekamais agrocheminiais bei augalų daiginimo tyrimais. Dalyvavo laboratoriniuose užsėmimuose, kurių metu praktiškai išbandė laboratorinę įrangą, skirtą augalų cheminės sudėties ir maistinių medžiagų nustatymui. Susitikimuose su universiteto atstovais buvo aptartos studentų ir dėstytojų mainų galimybės, nutarta vykdyti jungtinius taikomuosius tyrimus agroinovacijų ir maisto technologijų srityje.

Fakulteto dėstytoja taip pat dalyvavo 13-ame tarptautiniame Žemės ūkio simpoziume (angl. International Symposium on Agriculture), kuriame dalyvavo daugiau nei 200 dalyvių iš 34 šalių. Konferencijos dalyviai pristatė mokslinių tyrimų rezultatus genų inžinerijos, gyvulininkystės ir augalininkystės technologijų, agroekologijos ir agroekonomikos, kaimo plėtros ir darnaus vystymosi tematikomis. I. Živatkauskienė skaitė pranešimą apie žemės ūkio veiklos taršą bei vandens išteklių išsaugojimą Lietuvoje.

Sukauptos metodinės medžiagos pagrindu Agroverslų technologijų studijų programos studentams bus parengtos praktinės užduotys, susiję su agroinovacijų taikymu.