«

»

2017.10
30

ATLIKTA STAŽUOTĖ VENGRIJOJE DIRVOTYROS KLAUSIMAIS

Šių metų spalio 9–14 dienomis Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos praktinio mokymo centro vedėja, docentė dr. Romutė Mikučionienė stažavosi Debreceno universitete, Vengrijoje. Stažuotės programa buvo suderinta su tarptautinio projekto Freely Accessible Central Europe Soils (FACES) veiklomis.

Pagal Vengrijos mokslininkų parengtą ekspedicijos programą R.Mikučionienė susipažino su Budapešto ir Pečo apskričiai būdinga dirvožemio dangos įvairove. Tarptautinės ekspedicijos metu buvo atidengta ir aprašyta 16 skirtingų dirvožemio profilių pagal tarptautinę dirvožemio klasifikacijos sistemą WRB (angl. World Reference Base for Soil Resources). Buvo aptartos pagrindinės dirvožemių grupės (juodžemis, juosvažemis, kalciažemis, išplaužemis) bei kiti minėtiems Vengrijos regionams būdingi dirvožemiai.

  

Viešėdama Vengrijoje R. Mikučionienė susitiko su kitais FACES projekto dalyviais: dirvotyros specialistais, mokslininkais iš Čekijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos, Vokietijos.

Stažuotės metu buvo susitarta dėl kito dirvožemio tyrėjų susitikimo, dalyvaujant tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Soil Classification and Education, kuri vyks 2018 m. gegužės 18-20 dienomis Lenkijoje.