Straipsniai 2017

2017.05
08

DĖSTYTOJAI IR STUDENTAI ATLIKTŲ TYRIMŲ REZULTATUS PRISTATĖ TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE

2017 m. gegužės 4 dieną Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje vyko tarptautinė  konferencija „Relevant Issues of Environment Management 2017“.  Konferencijoje dalyvavo Lietuvos, Turkijos, Suomijos, Portugalijos ir kitų šalių mokslininkai, tyrėjai, gamtotvarkos ir aplinkotvarkos specialistai. Buvo skaitomi pranešimai saugomų teritorijų, …

Skaityti »

2017.05
08

BAIGIAMŲJŲ PRAKTIKŲ ATASKAITŲ GYNIMAI

BAIGIAMŲJŲ PRAKTIKŲ ATASKAITŲ GYNIMAI: AT -4 gr., Gegužės 12d.,  09:00 – 317 aud. DU -4 gr., Gegužės 15d., 09:00 – 317 aud.

2017.05
03

LIETUVOS ŪKININKIŲ DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS

Šių metų gegužės 3 d. Raudondvario dvare vyko iškilmingas Lietuvos ūkininkių draugijos (LŪD) suvažiavimas, dalyvavo daugiau nei 150 dalyvių iš visos Lietuvos. Konferencijoje “Moteris – kaimo plėtroje” pranešimus skaitė Lietuvos žemės ūkio ministerijos atstovai, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto atstovės, ūkininkės, …

Skaityti »

2017.04
26

STUDENTŲ KONFERENCIJA APIE INOVACIJŲ TAIKYMĄ TECHNOLOGIJOSE

Balandžio 27 dieną, Kauno kolegijoje vyks vienuoliktoji respublikinė studentų mokslinė praktinė konferencija „Inovacijų taikymas technologijose 2017“. Konferencijos tikslas – skatinti studentus dalyvauti mokslo taikomojoje veikloje, domėtis mokslo pažanga bei technologinių naujovių taikymo galimybėmis inžinerijoje, versle, pramonėje. Konferencijos plenariniame posėdyje numatyti …

Skaityti »

2017.04
26

POILSIO ZONOS GAMTOJE: KAS DAROMA KOLEGIJOS AKADEMINIAME MIESTELYJE

Dirvožemio kalneliai, atskirų plotų lyginimas, naujų augalų sodinimas – tokius aplinkos tvarkymo ženklus pastebi Kauno kolegijos studentai ir dėstytojai, kas rytą mindami takus į Pramonės prospekte esantį pastatų kompleksą. Kauno kolegijos administracija informuoja, kad teritorijos tvarkybos ir aplinkos gražinimo darbai …

Skaityti »

2017.04
24

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO GRAFIKAS

                                                                                …

Skaityti »

2017.04
21

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos (LŽHIS) suvažiavimas

Šių metų balandžio 21 dieną, Aleksandro Stulginskio universitete vyko Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos (LŽHIS) suvažiavimas (http://lzhis.lt/). Pranešimą tema “Žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo kokybinis tyrimas pragmatiniu aspektu” skaitė Kauno kolegijos Aplinkos inžinerijos katedros lektorius Aurelijus Živatkauskas. Pranešėjas pristatė …

Skaityti »