«

»

2014.04
02

DARNUS ŪKININKAVIMAS

Aplinką tausojančio ūkininkavimo ir agroturizmo absolventai įgis aukštąjį koleginį išsilavinimą ir taps konkurencingais darbo rinkoje Žemės ūkio mokslų studijų srities, Žemės ūkio krypties Aplinką tausojančio ūkininkavimo ir agroturizmo specialistais, žinančiais tausaus ūkininkavimo ir darnaus agroturizmo principus, gebančiais organizuoti ūkinę veiklą pagal aplinką tausojančias technologijas, organizuojančiais saugios žemės ūkio produkcijos perdirbimą, realizavimą ir užtikrinančius produktų kokybę bei gebančiais į pagrindinę veiklą integruoti agroturizmo paslaugas, kūrybiškai prisitaikant prie darbo rinkos pokyčių.

STUDIJUOSITE

Būsimieji specialistai studijuoja bendruosius koleginius modulius: Komunikaciją, Ekologiją ir aplinkosaugą, Žemės ūkio ekonomiką ir politiką; ir studijų krypties modulius: Tausojamojo ūkininkavimo ir agroturizmo pagrindus, Aplinką tausojančios augalininkystės technologijas, Aplinką tausojančios sodininkystės ir daržininkystės technologijas, Aplinką tausojančios gyvulininkystės bitininkystės, žuvininkystės technologijas, Žemės ūkio produkcijos tvarkymą, Ūkio valdymą, Agroturizmo paslaugų organizavimą, Agroturizmo sodybos tvarkymą bei pasirenkamus dalykus. Studijuodami modulius studentai įgytas žinias ir gebėjimus įtvirtina praktikos metu Želdinių ir agrotechnologijų katedros įkurtose praktinio mokymo laboratorijose, žemės ūkio bendrovėse, ūkininkų ūkiuose ir agroturizmo sodybose. Studijos baigiamos perengus ir apgynus baigiamąjį darbą.

STUDENTAI IŠMOKSTA:

  • Komunikuoti profesine užsienio ir taisyklinga šiuolaikine lietuvių kalbą, taikyti informacines technologijas, užtikrinant sklandžią komunikaciją agroturizmo veikloje.
  • Planuoti ir organizuoti žemės ūkio ir maisto produktų gamybą pagal aplinką tausojančias technologijas, vadovaujantis darnaus ūkininkavimo principais bei užtikrinant maisto saugumą.
  • Parinkti žemės ūkio įmonės (ūkio) gamybinę bei organizacinę valdymo struktūras ir veiklos strategijas, įvertinus verslo plėtros galimybes, efektyviai ir strategiškai spręsti ūkio veiklos plėtojimo problemas.
  • Planuoti ir valdyti žemės ūkio produkcijos laikymo, pirminio perdirbimo ir realizavimo technologinius procesus, užtikrinant produkcijos kokybę tausojančiosios aplinką sistemos grandyse.
  • Sukurti agroturizmo paslaugų teikimo verslą rekreacijos ir edukacijos pagrindais.
  • Atlikti ūkio kraštovaizdžio ir agroturizmo sodybos aplinkos tvarkymą.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS.

Absolventai galės kurti bei plėtoti nuosavą verslą, dirbti žemės ūkio krypties įmonėse bei organizacijose, konsultavimo tarnybose, galės teigti edukacines, pažintines, pramogines paslaugas agroturizmo sodybose. Studijų tęstinumo galimybės: Pageidaujantys tęsti studijas universitete turi galimybę studijuoti Aleksandro Stulginskio universitete žemės ūkio mokslų srities giminingos krypties studijų programose. Absolventai taip pat laukiami ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose.

Nuolatinių studijų planas

Ištęstinių studijų planas

Studijų programos aprašas LT

Studijų programos aprašas EN