«

»

2015.10
01

Dirvožemio dangos ypatumai Vakarų Kuršo ir Žemaičių aukštumose

2015 m. rugsėjo 24-25 dienomis  kartu su Lietuvos dirvožemininkais dalyvavau dviejų dienų   mokslinėje konferencijoje – ekspedicijoje „Dirvožemio dangos ypatumai Vakarų Kuršo ir Žemaičių aukštumose“.

Dirvožemis – labai sudėtingas, skirtingų aplinkos komponentų sąveikoje gimstantis ir nuolat kintantis gamtos kūnas. 2015 – uosius metus Jungtinės tautos yra paskelbusios tarptautiniais Dirvožemio metais. Ypatingas dėmesys kreipiamas į dirvožemio derlingumo mažėjimą, sveikatingumo išsaugojimo ir degradacijos valdymo problemas. Šiuo metu, tai labai aktualios problemos.

2014 metų pabaigoje pasirodė patobulinta pasaulio dirvožemių klasifikacija World reference Base For Soil Resources 2014. Vienas iš esminių šios klasifikacijos pakeitimų – Albeluvisols dirvožemio grupės panaikinimas ir jai priskirtų dirvožemių integravimas į naujai sukurtą Retisols grupę. Klaidinga ar netiksli terminologija ne tik trikdo įvairių Lietuvos ir užsienio specialistų susikalbėjimą, bet gali inspiruoti ir netinkamos ar net dirvožemiui žalingos ūkinės veiklos grandinę ir taip pakenkti tiek pačiam dirvožemio naudotojui, tiek ir visai ekosistemai.

Ekspedicijos maršrutas parinktas siekiant susipažinti su Vakarų Lietuvos aukštumų dirvožemio danga. Šios aukštumos skiriasi nuo kitų Lietuvos aukštumų savo paviršiaus, dirvodarinių uolienų bei dabartinėmis hidroklimatinėmis sąlygomis.

Ekspedicijoje pristatomi dirvožemio profiliai reprezentuoja moreninių kalvynų ir moreninių banguotų plynaukščių kraštovaizdį. Buvo kasami keturi kasiniai, kurių vietos parinktos taip, kad atspindėtų šių kraštovaizdžio tipų būdingiausius dirvožemius, susiformavusius vyraujančios granuliometrinės sudėties dirvodarinėse uolienose ir reprezentuotų   Vakarų Lietuvos moreninių aukštumų ir lygumų dirvožemius.

Ekspedicijai vadovavo  doc. dr. Jonas Volungevičius (VU), doc. dr. Rimantas Vaisvilavičius (ASU),

doc. dr. Vanda Valerija Buivydaitė (ASU).

Ekspedicijoje dalyvavo garbės svečiai – ilgametis Vėžaičių filialo darbuotojas dr. Vytautas Gipiškis,

 

akademikas Stasys Karazija.

Geologinius žemėlapius pristatė ir diskusijose dalyvavo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos geologės – Aldona Damušytė ir dr. Virgilija Gregorauskienė. Profilių aptarime ir diskusijose dalyvavo prof. habil. dr. LMA narys Algirdas Motuzas (ASU), prof. habil. dr. Marija Eidukevičienė (KU), doc. dr. Danguolė Zakarauskaitė, LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorijos analitinio skyriaus agrochemikas dr. Šarūnas Antanaitis, Valstybinio žemės fondo   atstovės – dirvožemio skyriaus viršininkė Liucija Lukšienė ir grupės vadovė Ilona Urbanavičienė.

 

Mokslinės konferencijos – ekspedicijos metu buvo analizuojama, kokį poveikį Lietuvos balkšvažemių raidai turi natūralūs gamtiniai veiksniai bei žmogaus ūkinė veikla, diskutuojama, kaip tarpusavyje derinti ir moslinėje spaudoje naudoti terminus balkšvažemis, Albeluvisol ir Retisol.

 

 

 

Lektorė:  Irena Tulabienė