«

»

2016.10
25

EDUKOLOGINIAI TYRIMAI

V. Marcinkevičienė, J. Morkūnienė. Studijų nutraukimo priežasčių analizė: Kauno kolegijos Technologijų  ir kraštotvarkos  fakulteto patirtis“

Aukštųjų mokyklų  vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos/ Mokslo darbai. Nr. 1 (4), Alytus; Alytaus kolegija, 2015, p. 102-110, ISSN 2029-9311./ (The journal is abstracted in the international data basis: Index Copernicus Journal Master List: http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php since 2012).