«

»

2018.06
12

GD-6, ZD-6, GDI-4, ATI-4, ZDI-4 grupių studentų dėmesiui

2018 m. rugsėjo – spalio mėn. vyks baigiamoji profesinės veiklos praktika. Praktikos vietą studentas gali pasirinkti pats, o nesusiradus, katedra padės susirasti. Praktikos vietą siūlome rinktis stambesnėse organizacijose ar įmonėse. Praktikos metu studentai turi susipažinti ir padirbėti prie įvairių darbų, kurie yra numatyti studijų programoje.
Prašome iki 2018 m. birželio 30 d. pateikti šiuos duomenis:

  1. Įmonės, kurioje atliksite praktiką pavadinimą
  2.  Įmonės adresą, telefono nr.
  3. Sutartį pasirašančiojo pavardę, vardą, pareigas

  4. Studento pavardę, vardą, grupę
  5. Asmens kodą
  6. Nuolatinės gyvenamos vietos adresą
  7. El. paštas, telefono nr.

Duomenis atsiųskite el. p.: romute.mikucioniene@go.kauko.lt