GEODEZIJA

 

Geodezija – studijų programa, skirta visiems, kurie siekia tapti matavimų inžinerijos specialistais, besidomintiems informacinėmis technologijomis, žemėlapių sudarymu, koordinačių nustatymo iš palydovinių sistemų (GPS) technologijomis, aerofotonuotraukų apdorojimu ir nuotolinių tyrimų metodais, paviršių skenavimu lazerinėmis sistemomis.

Sritis: technologijos mokslų.
Forma: nuolatinė (3 metai).
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių.
Kvalifikacinis laipsnis: matavimų inžinerijos profesinis bakalauras.

 

Privalumas: reali darbo aplinka

Į studentus orientuotos studijos, pagrįstos konkrečiomis praktinėmis užduotimis, naujausių technologijų matavimo, skenavimo įrangos ir specializuotų programinių GIS, CAD įrangų panaudojimu, grupiniu darbu, problemų sprendimu, remiantis realiais praktiniais įgūdžiais ir moksliniais tyrimais, skatinančiais profesinį mąstymą, gebėjimą teorines žinias racionaliai taikyti praktinėje veikloje.

Praktikos atliekamos kolegijos specializuotose laboratorijose, mokomajame Geodezijos poligone, VĮ „Registrų centras“, UAB „Aerogeodezijos institutas“, Valstybiniame miškotvarkos institute, UAB „Kelprojektas“ ir  kt. statybinėse įmonėse, savivaldybių urbanistikos skyriuose.

 

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai dažniausiai vyksta dalinėms studijoms ir praktikai į Slovakiją, Lenkiją, Ispaniją, Turkiją.

 

Privalumas: specializacijos

Būsimieji specialistai gali rinktis vieną iš dviejų specializacijų – taikomąją geodeziją, nekilnojamojo turto kadastrą.

Ką studijuosi? 

 

1 semestras Kreditai (ECTS) 2 semestras Kreditai (ECTS)
Matematika 1 3 Užsienio kalba 6
Fizika 5 Teisės pagrindai 3
Geologija 3 Matematika 2 4
Informacijos technologijos 5 Žmogaus sauga 3
Inžinerinė grafika 7 Topografija 5
Ekonomikos pagrindai 3 Fotogrametrija 1 3
Geodezijos pagrindai 4 Geodezinių matavimų mokomoji praktika 6
3 semestras Kreditai (ECTS) 4 semestras Kreditai (ECTS)
Geodezija 6 Kadastriniai matavimai 4
Matavimų rezultatų apdorojimas 3 Inžinerinė geodezija 1 4
Geodeziniai prietaisai 3 Statybos pagrindai ir požeminės komunikacijos 5
Fotogrametrija 2 3 Nekilnojamojo turto kadastras 6
Kartografija 6 Skaitmeninių planų rengimo profesinės veiklos praktika 6
Nekilnojamojo turto teisė 4 Inžinerinių geodezinių matavimų profesinės veiklos praktika 3
Žemėtvarkos pagrindai 5 Laisvai pasirenkamieji dalykai 3
5 semestras Kreditai (ECTS) 6 semestras Kreditai (ECTS)
Soc. psichologija / Filosofijos įvadas 3 Taikomųjų tyrimų metodologija / Lietuvių kalbos kultūra ir dokumentų tvarkymas 3
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 12 Verslo ekonomika 3
Aukštoji geodezija / Geografinių informacinių sistemų duomenų tvarkymas / Geografinės ir žemės informacinės sistemos 4 Laisvai pasirenkamieji dalykai 3
Inžinerinė geodezija 2 / Geografinių informacinių sistemų projektavimas /Žemėtvarka 1 3 Tiksliųjų geodezinių matavimų profesinės veiklos praktika 3
Geografinės ir tematinės informacinės sistemos / Geografinės informacinės sistemos pagrindai / Teritorijų planavimas 5 Baigiamasis darbas 9
Laisvai pasirenkamieji dalykai 3 Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai (kursinis darbas) ir Erdviniai duomenys /  Geografinių informacinių sistemų duomenų analizė (kursinis darbas) / Žemėtvarka 2, kursinis darbas 9

Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

– dirbti su naujausiais geodeziniais prietaisais ir taikyti naujausių technologijų metodus;
– sudaryti įvairios paskirties žemėlapius;
– žymėti vietovėje statinius ir kontroliuoti jų statybos procesą;
– sudaryti geodezinius ir topografinius planus, atlikti kadastrinius matavimus;
– modeliuoti erdvinį paviršių  GIS, CAD technologijomis, atliekant duomenų analizę;
– taikyti kosminės geodezijos metodus  praktiniams tyriminiams darbams atlikti;
– formuoti nekilnojamojo turto, inžinerinės infrastruktūros objektus;
– ruošti ir naudotis nekilnojamojo turto kadastro duomenimis.

Karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti inžinieriais geodezininkais, matininkais įvairiose valstybinėse ir privačiose geodezijos, kartografijos ir kadastro įmonėse, projektavimo, tyrinėjimo, statybos firmose, žemėtvarkos tarnybose, savivaldybėse, nekilnojamojo turto agentūrose, hipotekos įstaigose, geoinformacinių sistemų technologijų, nuotolinių tyrimų organizacijose.  Įgiję dvejų metų darbo patirtį, gali steigti individualią įmonę ar akcinę bendrovę.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti: Vilniaus universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete,  Aleksandro Stulginskio universitete ir kitose aukštosiose mokyklose.

 

Priėmimas

2016 m. konkursinio balo sandara

Studijų programa Brandos ir stojamieji egzaminai Svertiniai koeficientai
Geodezija (NL) 1. matematika 0,4
2. chemija arba fizika* 0,2
3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4** 0,2
4. lietuvių kalba ir literatūra 0,2

* – į konkursinį balą įskaičiuojamas stojančiajam palankiausias 

** – profesines mokyklas baigusių asmenų kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskai­čiuo­jami kaip valstybiniai brandos egzaminai ir gali būti trečiojo dalyko įvertinimu. Naudojama 0–10 balų skalė. Įvertinimas pa­dau­gi­na­mas iš atitinkamo svertinio koeficiento.

 

 

 


Baigiamosios profesinės veiklos praktikos ataskaitos turinys