INTERAKTYVIOJI KARTOGRAFIJA

 

Interaktyvioji kartografija – tai ne tik žemėlapių ir atlasų sudarymas bei parengimas spaudai, bet ir geostatistikos analizė, modeliavimas, trimatės erdvės vizualizavimas, interaktyvių žemėlapių paslaugų, vizualizacijos produktų internete kūrimas ir nuolatinis palaikymas.

Sritis: technologijos mokslų.
Forma: nuolatinė (3 metai).
Kalba, kuria dėstoma: lietuvių.
Kvalifikacinis laipsnis: bendrosios inžinerijos profesinis bakalauras.

 

Privalumas: reali darbo aplinka

Studentai praktikas atliks: Kauno kolegijos specializuotose laboratorijose, savivaldybėse, įstaigose, verslo įmonėse, kuriose dirbama su duomenų bazėmis, vykdomas teminis kartografavimas, kuriami interaktyvūs žemėlapiai, atliekama statistinių duomenų, socialinių rodiklių analizė, modeliavimas, trimatės erdvės vizualizacija; Lietuvos karo kartografijos centre, mokslo, mokymo, leidybos ir projektavimo valstybinėse bei privačiose organizacijose. Šiandien Kauno kolegija vienintelė Lietuvoje, planuojanti stojantiesiems pasiūlyti profesinio bakalauro Interaktyviosios kartografijos studijas.

 

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai dažniausiai galės vykti dalinėms studijoms ir praktikai į Vokietiją, Ispaniją, Austriją, Švediją, Italiją.

 

Ką studijuosi?

 

1 semestras Kreditai (ECTS) 2 semestras Kreditai (ECTS)
Fizika 5 Inžinerinė grafika 3
Visuomeninė geografija 4 Geodezija 5
Gamtinė geografija 3 Programavimo pagrindai 5
Informacijos technologijos 5 Geografinės informacinės sistemos 3
Geodezijos pagrindai 4 Kartografija 5
Geografinės informacinės sistemos 3 Geodezijos mokomoji praktika 6
Užsienio kalba 6 Teisės pagrindai 3
3 semestras Kreditai (ECTS) 4 semestras Kreditai (ECTS)
 Matematika / Matematinė analizė 4  Matematika / Matematinė analizė 3
 Grafinis dizainas 4  Kūrybinės multimedijos pagrindai 6
 Teritorijų planavimas / Žemėtvarka ir kadastrai 6  Duomenų analizė ir vizualizavimas 5
 Erdviniai duomenys 5  Teminis kartografavimas 4
Fotogrametrija, nuotoliniai tyrimai 5  Duomenų vizualizavimo profesinės veiklos praktika 4
 Nuotolinio kartografavimo profesinės veiklos praktika / Erdvinio paviršiaus modeliavimo profesinės veiklos praktika 3  Teminio kartografavimo profesinės veiklos praktika 5
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
5 semestras Kreditai (ECTS) 6 semestras Kreditai (ECTS)
Duomenų analizė ir vizualizavimas 3  Interneto svetainių kūrimas 3
 Interaktyvūs žemėlapiai 3  Išmanūs sprendimai inžinerijoje 3
 Topografiniai žemėlapiai 3  Marketingas 3
 Ekonomikos pagrindai 3  Taikomųjų tyrimų metodologija 3
 Baigiamoji profesinės veiklos praktika 12  Verslo ekonomika 3
Soc. psichologija 3  Verslo vadyba 3
Lietuvių kalbos kultūra ir dokumentų valdymas 3  Žmogaus sauga 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Baigiamasis darbas 12
Fizinis aktyvumas 1–4 semestras
Įvadas į studijas 1 semestras

 

Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

– taikyti geografines informacines sistemas geoduomenų rinkimui, analizei, sisteminimui, vizualizacijai ir valdymui;
– taikyti modeliavimo, trimatės erdvės vizualizavimo įgūdžius ekonominių, socialinių duomenų apdorojimui, analizei ir prezentacijai;
– kurti savo verslą, plėtoti interaktyvių žemėlapių bei paslaugų internete kūrimą;
– taikyti erdvinių duomenų rinkinius įvairių praktinių projektų vykdymui;
– taikyti programavimo įgūdžius įvairių praktinių interaktyviosios kartografijos uždavinių sprendimui.

 

Karjeros galimybės

Dirbsite specialistais viešojo ir privataus sektoriaus įmonėse, kuriose atliekami kartografavimo darbai, sudaromos duomenų bazės, atliekama statistinių duomenų, socialinių rodiklių analizė, trimetės erdvės vizualizavimas ir teikiamos reprezentavimo paslaugos. Galėsite kurti interaktyvius tematinius žemėlapius ir kitą įvairią kartografinę produkciją. Dirbsite leidyklose, kuriose kuriami atlasai, žemėlapiai, Karo kartografijos centre, įmonėse, užsiimančiose kartografinių kūrinių sudarymu ir geodezija, mokslo institutuose.

 

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti:  Vilniaus universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete, Kauno technologijos universitete ir kitose aukštosiose mokyklose (Vienos, Drezdeno, Glazgo, Madrido technikos ir kt. universitetuose).

 

Priėmimas

2016 m. konkursinio balo sandara

Studijų programa Brandos ir stojamieji egzaminai Svertiniai koeficientai
Interaktyvioji kartografija (NL) 1. matematika 0,4
2. chemija arba fizika* 0,2
3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4** 0,2
4. lietuvių kalba ir literatūra 0,2

* – į konkursinį balą įskaičiuojamas stojančiajam palankiausias variantas.

** – profesines mokyklas baigusių asmenų kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskai­čiuo­jami kaip valstybiniai brandos egzaminai ir gali būti trečiojo dalyko įvertinimu. Naudojama 0–10 balų skalė. Įvertinimas pa­dau­gi­na­mas iš atitinkamo svertinio koeficiento.

Jūsų mintys ir klausimai

El. paštas nebus rodomas

Captcha Captcha Reload