«

»

2011.12
06

Jonas Bakas, vyr. agronomas (Lukšių žemės ūkio bendrovė)

Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakultete Želdinių ir agrotechnologijų katedroje 1984 m. baigiau Sodininkysės ir daržininkystės specialybę, įgydamas Agronomo profesinio bakalauro laipsnį.

Atsiliepimas apie darbą. Pradėjau dirbti 1984 m. Šakių rajono Lenino kolūkyje, ir dabar dirbu Šakių rajono Lukšių žemės ūkio bendrovėje. Darbas yra reikalaujantis daug atsakomybės ir kruopštumo. Darbe dažnai tenka priimti savarankiškus ir atsakingus sprendimus.

Pasiekimai darbe. Karjerą pradėjau dirbdamas augalininkystės padalinio vadovo pavaduotoju. Šiose pareigose dirbau dvejus metus. Po to – šešiolika metų – augalininkystės padalinio vadovu ir dabar, jau vienuolika metų, dirbu vyr. agronomu.

Pasiekimai asmeniniame gyvenime. Esu sėkmingai vedęs. Turiu sūnų, kuris taip pat yra agronomas, ir dukrą, studijuojančią istorijos mokslus.

Atsiliepimas apie specialybę. Nors dirbu ne visiškai pagal specialybę, dabartinis mano darbas yra giminingas sodininko daržininko specialybei. Manau, kad ši specialybė yra perspektyvi.

Atsiliepimai apie studijas. Esu gimęs ir augęs Lukšių miestelyje. Mokytis žemės ūkio mokslų nebuvo sunku, nes su žemės ūkio darbais esu susipažinęs.

Sėkmės formulė. Darbštumas ir žingeidumas.

Pomėgiai. Krepšinis, automobiliai.

Patarimai jauniems kolegoms. Kiekvieną pradėtą darbą reikia atlikti kruopščiai ir iki galo, ir nuolat siekti naujų žinių.