«

»

2019.06
05

Kauno kolegijos lektorius A. Živatkauskas dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje apie matininkų darbų kokybę naudojant elektroninių kadastro duomenų bylų tvarkymo įrankius

Gegužės 23 d. Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), siekdama kokybiškesnio žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo ir tikslinimo, taip pat glaudesnio ir profesionalesnio bendradarbiavimo tarp matininkų ir NŽT specialistų, organizavo susitikimą su matininkus vienijančių profesinių organizacijų bei VĮ Registrų centro ir Žemės ūkio ministerijos atstovais.

Susitikime dalyvavo ir Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedros lektorius, praktikas, Matavimų inžinerijos studijų krypties programų komiteto pirmininkas Aurelijus Živatkauskas. Pastebima, kad analoginės formos Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylų rengimą, sparčiai keičia darbas elektroninėje erdvėje. Susitikimo metu lektorius pateikė konkrečius pasiūlymus elektroninių kadastro duomenų bylų tvarkymo, administravimo klausimais naudojant Nekilnojamojo turto registro posistemę „GeoMatininkas“.

Anot lektoriaus, vykdant geodezinius matavimus, vedant praktinius užsiėmimus studentams, iškyla technologinių, teisinių, procedūrinių klausimų, todėl kokybiškam matininko darbui, o tuo pačiu ir savalaikės informacijos integravimui į studijų procesą, svarbi komunikacija tarp NŽT teritorinių padalinių ir centrinės administracijos, matininkus vienijančių profesinių organizacijų, aukšto mokslo institucijų, rengiančių specialistus pagal Geodezijos, Žemėtvarkos ar Nekilnojamojo turto kadastro studijų programas.

Susitikimo metu buvo nuspręsta organizuoti apskritojo stalo diskusijas penkiuose Lietuvos regionuose. Numatoma, jog šiuose susitikimuose dalyvaus konkrečių regionų NŽT teritorinių skyrių specialistai, tikrinantys žemės sklypų kadastro duomenų bylas, bei tose vietovėse dirbantys matininkai.

Plačiau apie tai skaitykite: http://nzt.lt/go.php/lit/Susitikimas-su-matininku-atstovais