«

»

2020.06
30

Kauno kolegijos lektorius A. Živatkauskas skaitė pranešimą Lietuvos geodezininkų ir matininkų konferencijoje

2020 m. birželio 26 dieną Trakų r. sav., Pirčiupiuose, vyko Lietuvos geodezininkų ir matininkų metinė ataskaitinė konferencija. Renginyje dalyvavo ir Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedros lektorius, praktikas, Matavimų inžinerijos studijų krypties programų komiteto pirmininkas Aurelijus Živatkauskas.

Renginio metu buvo pristatomas naujos redakcijos Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo projektas, diskutuojama dėl svarbių geodezininkams nuostatų įvedimo, inovatyvių technologijų taikymo pateikiant, derinant ir tvarkant topografinius duomenis. Taip pat buvo svarstomi šiomis dienomis pateikti derinimui trys svarbūs, paliesiantys visus geodezininkus, GKTR reglamentų projektai: tai geodezinių matavimų ir topografinių planų sudarymo reglamentas GKTR 1:01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“, GKTR 2:01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“ ir GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“.

Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedros lektorius, Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjungos valdybos narys Aurelijus Živatkauskas bendradarbiaujant su UAB Geomastas direktoriumi Arvydu Žižiūnu parengė ir pristatė pranešimą tema „Žemės sklypų ribų nustatymo (patikslinimo) problemos, kai matavimai atlikti vietinėse, sąlyginėse ar 1942 koordinačių sistemose“. Pranešimo metu buvo akcentuoti šie pagrindiniai aspektai: nykstantis ir neprižiūrimas vietinis geodezinis pagrindas neleidžiantis tinkamai atkurti žemės sklypų ribų pamatuotų vietinėse koordinačių sistemose, t.y. praktiškai neįmanoma įgyvendinti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 30 punkto reikalavimų. Pranešimo metu taip pat buvo pristatomos žemės sklypų ribų nustatymo problemos, pabrėžiama matininkų atsakomybė analizuojant teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, kitą kartografinę medžiagą bei priimant sprendimus.

Anot lektoriaus, dalyvavimas tokiuose renginiuose, leidžia nuolat tobulinti Matavimų inžinerijos studijų krypties Geodezijos programą, integruojant į studijų procesą savalaikę teisinę, metodinę bei naujausių geodezijos matavimo technologijų taikymo informaciją.

Parengė: Aurelijus Živatkauskas