«

»

2017.12
20

Kvietimas teikti straipsnius mokslo darbų leidiniui “Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas”

Kauno kolegijos Technologijų  fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra leidžia periodinį mokslo darbų leidinį „Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas”, kuriame publikuojami originalūs, kitur neskelbti mokslininkų, dėstytojų, praktikų ir studentų straipsniai lietuvių arba anglų kalba. Leidinys yra įtrauktas į tarptautines mokslines informacijos duomenų bazes CAB Abstracts, CABI Full Text, EBSCO Publishing. Tai recenzuojamas mokslinis žurnalas (ISSN 2029-1906, online ISSN 2335-7282) leidžiamas nuo 2004 m. vieną kartą per metus, moksliniai straipsniai publikuojami nemokamai. Straipsniai gali būti žemės ūkio ir technologijų mokslų.

 

Parengtus straipsnius ir 1–os recenzijos (laisva forma) lauksime iki 2019 m. kovo 15 d. elektroniniu paštu deko@go.kauko.lt.  2 recenzentą skirs leidinio redkolegija. Pataisytus straipsnius pagal recenzentų pastabas ir atitinkančius leidinio keliamus reikalavimus planuojame išleisti iki 2019 m. balandžio 30 d. Publikuotus straipsnius galite rasti katedros svetainėje, adresu http://www.zak.lt/mokslo-darbai/.

 

——————————————————————————————————————————————–

The annual journal „Optimization of Ornamental and Garden Plant Assortment, Technologies and Environment“ publishes original, previously unpublished papers of scientists, teachers, practitioners and students in Lithuanian or English language. The publication is included in international scientific information databases CAB Abstracts, CABI Full Text, EBSCO Publishing. This is a peer-reviewed scientific journal (ISSN 2029-1906, online ISSN 2335-7282) published since 2004 once per year. Scientific articles are published free of charge.

We are looking forward to the preparation of articles and one review (free or recommender form) by email deko@go.kauko.lt.  The second reviewer will be appointed by the journal Editorial Board. The articles that meet the requirements of the publication and are corrected according to the reviewer’s remarks, will release current year until April 30. The journal you can find at website, by address: http://www.zak.lt/mokslo-darbai/. Articles can be in the following fields of sciences agricultural or technology.

 

Requirements for articles