«

»

2011.12
12

Lekt. J.Margelienė ir lekt. A.Budrienė skaitė paskaitas Budapešto Korvinus universitete

2011 m. gruodžio 4-8 dienomis Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedros lektorė Jolanta Margelienė ir Užsienio kalbų katedros lektorė Aušra Budrienė pagal Erasmus dėstytojų mainų programą skaitė paskaitas Budapešto Korvinus universitete Vengrijoje.

Lektorė Jolanta Margelienė skaitė paskaitas „Populiariausių Lietuvoje auginamų lauko gėlių morfologinių ir bioekologinių savybių įvertinimas bei jų panaudojimo galimybės“ ir „Dekoratyviųjų augalų, įtrauktų į Lietuvos raudonąją knygą, analizė“. Pranešimų medžiaga buvo papildyta naudojamų profesinių terminų anglų kalba pristatymu, užduotimis bei įvairiomis veiklomis, padedančiomis studentams įsiminti ar pakartoti profesinius terminus anglų kalba šioje srityje.

Šis lektorių vizitas – tai jų atliekamo taikomojo tyrimo „CLIL taikymas Anglų kalbos ir Dekoratyviųjų augalų panaudojimo pagrindų dalykų studijų procese Kraštotvarkos fakultete“, kurio tikslas – integruoti profesinės anglų kalbos mokymą į specialybės studijų procesą – vienas iš etapų.

Tai pirmosios šių dalykų integruotos paskaitos, kurios buvo pristatytos Budapešto Korvinus universiteto studentams bei dėstytojams. Lektorių pranešimai sulaukė didelio susidomėjimo.