«

»

2018.10
10

Lektorius A. Živatkauskas stažavosi Lenkijoje

2018 metų rugsėjo 24-27 dienomis Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedros lektorius Aurelijus Živatkauskas pagal Erasmus+ programą stažavosi Lenkijoje bei dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Baltic Surveying 2018“, kurioje iš daugiau nei 15 šalių mokslininkai ir tyrėjai pristatė naujausius geodezijos, žemėtvarkos, aplinkos ir civilinės inžinerijos tyrimų rezultatus.

Stažuotės metu, Varmijos Mazūrijos universitete Olštyne, Geodezijos, geografinės informacijos ir civilinės inžinerijos fakultete dėstytojas susipažino su erdvinių duomenų rinkimo, tvarkymo, valdymo, saugojimo sistemų ir erdvinių duomenų rinkinių specifikacijomis. Su fakulteto mokslininkais aptarė bendrų taikomųjų tyrimų vykdymo galimybes, geodezinių duomenų surinkimo ir tikslumo, erdvinių duomenų, civilinės inžinerijos mokslinių tyrimų srityse.

Vizito metu aplankė astronomijos observatoriją, kur susipažino su Globalios padėties nustatymo sistemos palydovų gaunamais duomenimis, jų analizės galimybėmis, pridėtinės vertės kūrimu per mokslinius tyrimus. Buvo suteikta galimybė naudotis specializuotomis kompiuterių programinės įrangos priemonėmis, leidžiančiomis valdyti ir apdoroti geodezinių matavimų duomenis. Susipažinta su PolPOS GNSS bazinės stoties valdymu ir teikiamais duomenimis bei kosminės geodezijos duomenų kokybės kontrolės metodais.

Kaip teigia A.Živatkauskas, tęsiant tarpinstitucinį bendradarbiavimą su Lenkijoje įsikūrusiu Varmijos Mazūrijos universitetu Olštyne, jau suplanuotos bendros veiklos, organizuojant tarptautinę studentų video konferenciją „GISday‘18“ bei aptartos mokslinės produkcijos rengimo galimybės geodezijos ir teritorijų planavimo srityse.