«

»

2016.10
25

MATAVIMŲ METODŲ TYRIMAI, TAIKYMAS IR GEODUOMENŲ APDOROJIMO TECHNOLOGIJOS

Tematika: Geodeziniai, fotogrametriniai matavimai

1.doc. dr. D. Rekus, R. Ališauskas. Niveliavimo skaitmeniniais nivelyrais tikslumo tyrimai.

Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose 2015 2015/11 ISSN 1822-1068. 17-25 psl.

2.  A. Živatkauskas. Analysis of precise leveling errors. Leidinys Forestry and Landcsape management 2015-2 (7)”, ISSN 2345-0002, 87-94 psl.

3. L. Pečiulytė, A. Živatkauskas. Kauno kolegijos vertikalaus tinklo matavimų tikslumo tyrimas,

Inovacijų taikymas technologijose, II dalis, 2015, ISSN 2345-0185, p. 32-39.

4. A. Šakinis, A. Živatkauskas. Kauno kolegijos geodezijos poligono punktų koordinačių nustatymas ir tikslumo tyrimas. Inovacijų taikymas technologijose, II dalis, 2015, ISSN 2345-0185, p. 23-31.

5. A. Gutaravičiūtė, A. Živatkauskas. Žemės sklypų, suformuotų su juos kertančiais neprivatizuojamais objektais, kadastro duomenų nustatymo problemos.

Inovacijų taikymas technologijose, II dalis, 2015, ISSN 2345-0185, p. 15-22.

6. M. Jankūnaitė, doc. dr. D. Rekus. Niveliavimo matuoklių skalių tikslumo tyrimas,

Inovacijų taikymas technologijose, II dalis, 2015,  ISSN 2345-0185, p. 40-46.

7. L. Domeika, D. Rekus. Mokomojo geodezinio poligono punktų matavimų tikslumo tyrimas panaudojant GPNS prietaisus.  Elektroninių pranešimų leidinys „Studentų taikomieji-tiriamieji darbai 2015“. Žemaitijos kolegija, Rietavas

 

Tematika: Erdvinių duomenų vaizdavimas, analizė ir modeliavimas.

D. Lukoševičiūtė,  I. Urbanavičienė. Erdvinio paviršiaus modelio rinkinių duomenų tikslumas. Elektroninių pranešimų leidinys „Studentų taikomieji – tiriamieji darbai 2015“. Žemaitijos kolegija, Rietavas

           

Tematika: Istorinė kartografija.

  1. 1.  E. Jankauskienė. Žemėlapiuose naudojamų šriftų vystymosi istorinė analizė

Inžinerinės ir edukacinės technologijos“ (ISSN 2029-9303), įrašytas į LMT patvirtintų leidinių sąrašą ir įtrauktas į Index Copernicus Journals Master List 2015 m. Nr.2, psl. 98-104.

2. V. Urbanavičius, I. Urbanavičienė. Istorinių kapinių inventorizavimas: geografinių duomenų formavimas ir panaudojimas.   Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose 2015/11 ISSN 1822-1068 [Directory of Open Access Journals, Genamics].

3. V. Urbanavičius ir I. Urbanavičienė. Geodezijos, žemėtvarkos ir melioracijos paroda prieš 80 metų, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga. Žemėtvarka ir hidrotechnika, 2015 Nr. 3  ISBN 1648 -3014. 55 -57 p.

 

Tematika: Darnus teritorijų planavimas, naujų metodų taikymas.

I. Živatkauskienė, A. Živatkauskas. Miestų  teritorinės plėtros konceptualaus modelio daugiakriterinis vertinimas, „Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“2015/11 ISSN 1822-1068, 45-52 psl.