Mokslo darbai

DEKORATYVIŲJŲ IR SODO AUGALŲ SORTIMENTO, TECHNOLOGIJŲ IR APLINKOS OPTIMIZAVIMAS

ISSN 2029-1906 (print) / ISSN 2335-7282 (online)


Cituojama duomenų bazėse

CAB Abstracts

Global Health.

CABI Full Text

EBSCO Publishing


Pavadinimas: Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas

Publikacijų tipas: mokslo darbai

Leidėjas: Aplinkos inžinerijos katedra

Leidykla: Kauno kolegijos leidybos centras

ISSN: 2029-1906 (print); ISSN 2335-7282 (online)

Straipsniai recenzuoti. Už mokslo darbų turinį atsakingi autoriai.

Publikuojami technologijų, žemės ūkio, biomedicinos ir socialinių mokslų mokslo darbai.

Leidžiamas nuo 2004 m., vieną kartą per metus.

 

 Mokslo darbų leidiniai

2010 (1) 6

2011 (2) 7

2012 (3) 8

2013 (4) 9

2014 (5) 10

2015 (6) 11

2016 (7) 12

2017 (8) 13

2018 (9) 14

2019 (10) 15