«

»

2011.01
05

Neformaliojo profesinio mokymo kvalifikacijos tobulinimo kursai “Želdynų įrengimas ir priežiūra”

2011 m. Katedroje vyko neformaliojo profesinio mokymo kvalifikacijos tobulinimo kursai “Želdynų įrengimas ir priežiūra” pagal Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymą įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Parama užimtumui ir mobilumui“ . Mokymai vyko dviem etapais: nuo 2011-01-03 iki 2011-04-24 ir nuo 2011-01-24 iki 2011-06-14. Kursus organizavo ir vedė: lekt., dr. Dalė Eugenija Bulavienė, lekt. Dalia Butkienė, asist. Idalija Buzienė, lekt. Janina Kavaliauskienė, lekt. Donatas Klimavičius, lekt. Laima Markevičienė, lekt. Kazimieras Matiušinas, lekt. Romualdas Misius, lekt. ALoyzas Šeškas, lekt. Irena Tulabienė, Rida Ruzgienė, lekt. Jonas Vaidelys, lekt. Vaclovas Makūnas.