2010.01
21

Sodybos sodo planavimas

Sodo vieta sklype priklauso nuo gyvenamojo namo ir kitų statinių išdėstymo sklype, nuo normatyvų, reikalavimų ir komunikacijų, nuo vietovės, dirvožemio savybių, reljefo ir žmonių gyvenimo būdo. Sodybinio sodo plotą ir augalų kiekį galima apsiskaičiuoti vertinant šeimos narių kiekį, atsižvelgiant į …

Skaityti »

2010.01
05

2010 metai – biologinės įvairovės metai

yearofbiodiversity

Biologinė įvairovė – visų gyvųjų organizmų rūšių (augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų), gyvenančių sausumos, vandens telkinių ir kitose ekosistemose, įvairovė, apimanti genetinę įvairovę tarp tos pačios rūšies individų, bei rūšių gyvenamoji aplinka (buveinė). Manoma, kad pasaulyje yra nuo 5 iki 80 …

Skaityti »

2009.12
15

Sprendimų ieškome drauge

Kraštotvarkos fakultete studentų praktinių įgūdžių formavimui didžiausias dėmesys skiriamas mokomųjų, specializacijos ir gamybinių praktikų metu. Daug naudos duoda mokomosios išvykos pas socialinius partnerius, kur studentai pamato technologines naujoves bei patys dalyvauja darbo procese. Kad praktikos duotų maksimalią naudą priklauso ne …

Skaityti »

2009.06
02

Kursai “Šiuolaikinės bitininkystės technologijos”

2009 m. birželio 2-3 dienomis Katedroje vyko kvalifikacijos tobulinimo kursai “Šiuolaikinės bitininkystės technologijos”. Kursus vedė: P.Karosas (Kauno kolegijos dėstytojas, bitininkas), J. Jankauskas (Kauno bitininkų draugijos pirmininkas, bitininkas), A.Šeškas (Kauno kolegijos dėstytojas, akredituotas konsultantas). Kursai vyko Kauno kolegijos bityne. Kursus išklausė …

Skaityti »

2009.05
12

Mokymai “Želdynų projektavimas automatizuotojo projektavimo sistema Autocad”

2009 m. gegužės 12 – birželio 6 d. Katedroje vyko 16 ak. val. nemokami mokymai “Želdynų projektavimas automatizuotojo projektavimo sistema AutoCad”. Mokymų metu, dalyviai parengė pasirinktos sodybos rekonstruojamų želdynų projekto grafinę dalį. Mokymus vedė: asist. D.Misiūnas. Septyniems dalyviams įteikti mokymų …

Skaityti »

2008.11
03

Kauno kolegija

Kauno kolegija įsteigta 2000 metų rugsėjo 1 dieną, sujungus Kauno technologijos ir Kauno ekonomikos aukštesniasias mokyklas (2000 09 01 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr.1094). 2001 metų rugsėjo 1 dieną į Kauno kolegijos sudėtį buvo integruotos dar dvi – …

Skaityti »

2008.09
01

STUDENTŲ MOKSLINĖ DRAUGIJA

probirka

Studentų mokslinė draugija, vienijanti Želdinių ir agrotechnologijų katedros studentus buvo įkurta 2005 m. kovo mėn. 25 d. 2-osios studentų savarankiškų darbų konferencijos metu. Pirmininke išrinkta 1-ojo kurso Želdinių ir jų dizaino specialybės studentė Vilma Sarapinienė. Taryba sudaryta iš 5 asmenų. …

Skaityti »