PARTNERIAI LIETUVOJE

Aplinkos inžinerijos katedra bendrauja su įvairiomis šalies švietimo bei mokslo institucijomis, dažniausiai profesinio bendradarbiavimo pagrindu. Tai bendrų konferencijų rengimas, kurių metu aptariami profesinių ir edukologinių taikomųjų tyrimų rezultatai, studijų programų tobulinimo klausimai, specialistų parengimo kokybės, studijų motyvacijos, studentų adaptacijos klausimai. Kartu su Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija renkami duomenys dekoratyviųjų augalų sortimentui. Bendraujama ir su aukštosiomis universitetinėmis mokyklomis: Lietuvos žemės ūkio universitetu, Kauno technologijos universitetu, Šiaulių universitetu ir kt. Bendraujama su mokslo institucijomis, tikslu sužinoti, įsisavinti ir skleisti mokslo naujienas studijų metu.

Katedra bendradarbiauja su 9 Lietuvos švietimo ir mokslo institucijomis:

Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas
Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos ir Miškų ir ekologijos fakultetai
Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto Architektūros ir kraštotvarkos katedra
Klaipėdos valstybinė kolegija
Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas
Žemaitijos kolegija
Šiaulių universitetas
Klaipėdos universiteto botanikos sodas

Aplinkos inžinerijos katedra bendrauja su įvairiomis darbdavius atstovaujančiomis organizacijomis atitinkančiomis studijų programų kryptis. Darbdavių atsiliepimai apie parengtus specialistus įgalina tobulinti studijų programas arba atskirus programų modulius, kad prisitaikytume prie kintančių darbo rinkos reikalavimų. Atskirų organizacijų vadovai ir specialistai kviečiami į baigiamųjų darbų gynimus, kvalifikavimo komisijų pirmininkais ir nariais. Iš viso Katedra bendradarbiauja su 39 įstaigom ir bendrovėm.