PLANUOJAMI ATLIKTI TAIKOMIEJI TYRIMAI 2015 – 2019 M.

     PLANUOJAMI ATLIKTI MOKSLO TYRIMAI  TECHNOLOGIJŲ, SOCIALINIŲ MOKSLŲ, BIOMEDICINOS IR ŽEMĖS ŪKIO MOKSLO SRITYSE 2016 – 2020 M.

1 TEMA: DEKORATYVIŲJŲ IR SODO AUGALŲ SORTIMENTO, TECHNOLOGIJŲ IR APLINKOS OPTIMIZAVIMAS

Potėmės:

  1. Dekoratyviųjų ir sodo augalų introdukcija (lekt. L. Markevičienė)
  2. Dekoratyviųjų ir sodo augalų technologijos (lekt. D. Klimavičius)
2.1. Obelų veislių tyrimas (D. Klimavičius, D.Klimavičienė, N. Jurkšaitienė, I. Tulabienė)
              3. Aplinkos optimizavimas (dr. doc. R. Misius)

 

 TEMA: ŠIUOLAIKINIŲ SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS
Potėmė:
  1. Katedroje įgyvendinamų studijų programų vidinė studijų kokybė ir jos stebėsena (lekt. J. Jankienė)

1.1. Studijų programų turinio ir studijų kokybės vertinimas studentų adaptacijos ir motyvacijos aspektu. (K. Matiušinas,  D. Žemaitaitienė)

1.2. Aktyvių mokymo(si) metodų taikymo analizė studijų procese. (J. Jankienė,  V. Stanaitienė)

1.3. Studentų savarankiškumo ir verslumo galimybių tyrimas (D. Butkienė)