«

»

2017.04
06

PLĖTOJAMA TARPTAUTINĖ PARTNERYSTĖ SU GRUZIJA

Šių metų kovo 28 – balandžio 1 dienomis, Aplinkos inžinerijos katedros vedėja Ina Živatkauskienė Gruzijos technikos universitete pagal ERASMUS+ programą skaitė paskaitas „Agrarinė aplinkosauga ir biotechnologijų taikymas žemės ūkyje”. Supažindino Gruzijos technikos universtiteto studentus su galimybe studijuoti ir praktiką atlikti Kauno kolegijoje. Paskaitų ciklą išklausė daugiau  nei 80 studentų ir per 15 dėstytojų.

GTU Vandens išteklių valdymo instituto ir mokslinių tyrimų „Aplinkos apsaugos ekocentro“ direktorius prof. Givi Gavardashvili  džiaugėsi studentų aktyvumu, susidomėjimu, noru diskutuoti.  Gruzija ir Lietuva susiduria su vandens išteklių ir kokybės išsaugojimo problematika, todėl Aplinkos inžinerijos katedros vedėjai Inai Živatkauskienei buvo pasiūlyta tapti tarptautiniu nariu moksliniuose tyrimuose, projektuose susijusiuose su aplinkos inžinerija ir aplinkosauga. Pasirašyta sutartis su  „Aplinkos apsaugos ekocentru“  leis aktyviai bendradarbiauti taikomųjų tyrimų srityje tarptautiniu lygiu.

Vizito metu  buvo aplankytas universitete veikiantis Lietuvių kalbos ir kultūros centras, kur Gruzijos studentai mokosi lietuvių kalbos.  Lietuviškos dainos skambėjo ir tą dieną, centre vyko intensyvios repeticijos, vadovaujamos profesoriaus iš Lietuvos – Vido Kavaliausko ir centro direktoriaus prof. Josebo Chuntishvili. Sutikti studentai dalinosi prisiminimais apie vizitą Kauno kolegijoje, išslikusius šiltus prisiminimus apie kolegijos dėstytojus ir studentus.