«

»

2019.09
04

Plėtojami ryšiai su Vendos universitetu Afrikoje

Š.m. birželio 2-8 dienomis API katedros dėstytoja dr. Ina Bikuvienė lankėsi PAR Limpopo provincijos Vendos universitete.
Aplankyta Aplinkos inžinerijos katedra, kurios viena pagrindinių mokslinių tyrimo krypčių yra vandens ir dirvožemių apsauga. Katedroje esančioje GIS laboratorijoje yra atliekami nuotoliniai šių išteklių tyrimai ir stebėsena, naudojant palydovines nuotraukas, bei kuriamos ateities prognozės naudojant GIS analizės įrankius. Susitikimų metu kalbėta apie galimus bendrus projektus. Itin įdomi tema buvo aplinkos tvarkymo projektai, nes tai sritis, kurioje daug savivalės ir neišmanymo, ypač vietinėse bendruomenėse, kuomet lengviausiai prieinamas aplinkos išvalymo „įrankis“ yra ugnis…
Dėstytoja taip pat skaitė paskaitą apie GIS „evoliuciją“, pritaikant jos galimybes miškų inventorizacijoje bei supažindino studentus su galimybėmis pasinaudoti Erasmus programa.
Užmegzti ryšiai bus naudingi plėtojant katedros tarptautinius ryšius.