«

»

2016.03
15

SODYBOS ŽELDYNO PROJEKTAVIMAS – KURSAI

KVIEČIAME DALYVAUTI KURSUOSE

Kauno kolegijos, Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto želdinių ir agrotechnologijų katedra organizuoja sodybos želdinimo kursus

  Trumpas programos apibūdinimas

Programa skirta asmenims, norintiems įgyti specialių žinių, įgūdžių ir gebėjimų želdynų įrengimo ir priežiūros srityje. Studijų metu supažindinama su želdynų kūrimo principais, komponavimo būdais ir želdynų kompozicijos meninės raiškos priemonėmis, analizuojama želdynų elementų kompozicija, erdvine – tūrine struktūrą, mokoma projektuoti įvairias augalų kompozicijas, sumedėjusių augalų derinius bei nedidelės apimties želdyno projekto sudarymo pagrindų ranka. Be to, praktinio mokymo metu formuojami projektavimo įgūdžiai ir meniniai – kompoziciniai gebėjimai.

Mokymo ir mokymosi rezultatai:

Išklausęs pilną kursų programą bei sėkmingai atlikęs baigiamąją užduotį klausytojai gebės:

  • analizuoti ir įvertinti žmogaus, jo sukurtos aplinkos ir gamtos tarpusavio santykį ekologiniu, ekonominiu, estetiniu, etnokultūriniu ir socialiniu aspektais.
  • įvertinti sumedėjusius ir žolinius dekoratyviuosius augalus, jų bioekologinius ypatumus ir pritaikymo galimybes želdynuose.
  • parinkti optimaliausią augalų sortimento konkrečioms kuriamo želdyno aplinkos sąlygoms.
  • projektuoti nesudėtingus želdynus ir jų elementus iliustruojant juos klasikiniais inžinerinės braižybos metodais (naudojant mono arba polichromą).

Kursų metu susipažinsite su dekoratyviaisiais sumedėjusiais ir žoliniais augalais, jų planavimu sodyboje, sodo augalais, gėlynų projektavimo principais, vejų įrengimu ir priežiūra. Projektuosite savo sodybų aplinką. Dalyvių skaičius ribotas.

Kursai bus vykdomi šeštadieniais Kauno kolegijos patalpose, adresu Pramonės pr.22. Kaunas. Registruotis kursams ir gauti išsamią informaciją galite tel. 8-37-561670. mob. 868233729