«

»

2019.02
21

Studentai ir ūkininkavimo pagrindų kursantai, išvykoje pas socialinius partnerius, domėjosi dirvožemio rūgštėjimo problemomis Lietuvoje

Agroverslų technologijų studentai ir Ūkininkavimo pradmenų kursų klausytojai lankėsi LAMMC filiale Agrocheminių tyrimų laboratorijoje, kuri vykdo dirvožemio agrocheminių savybių kaitos tyrimus, monitoringą, sudaro dirvožemio kitimo prognozes, rengia skaitmeninius agrocheminių savybių žemėlapius, būtinus žemės našumo vertinimui, diferencijuotam tręšimui ir kalkinimui.
Agrocheminių tyrimų laboratorijoje, taikamas aplinkosaugos vadybos standartas LST EN ISO/IEC 17025:2005. Agrocheminių tyrimų laboratorijos Analitinis skyrius yra akredituotas Dirvožemio ir augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų tyrimų srityse.
LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktorius prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis, dirvožemininkų grupės vadovas Kęstutis Žemantauskas, studentus ir kursantus supažindino su laboratorijoje atliekamais tyrimais, įranga, pristatė pranešimą apie Lietuvoje vykstančius pokyčius dirvožemio rūgštėjimo klausimais bei maisto medžiagų pokyčiais dirvožemyje. Taip pat studentai turėjo galimybę susipažinti su archyvine medžiaga apie ilgalaikius agrocheminius tyrimus, dalį gautos informacijos galės integruoti į savo baigiamuosius darbus.
Laboratorijoje studentai turėjo galimybę atlikti ir praktines užduotis – dalyvauti dirvožemio tyrimų procese, kur atkeliavę į laboratoriją dirvožemio mėginiai buvo malami, nustatomas dirvožemio rūgštumas, maisto medžiagų kiekis. Su specialia įranga buvo tiriama ir augalų apsaugos produktų likučiai daržovėse. Tai buvo puiki patirtis ne tik studentams, bet ir kursantams.
Dar kartą dėkojame Aplinkos inžinerijos katedros socialiniam partneriui LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktoriui prof. habil. dr. Gediminui Staugaičiui, už nuoširdų priėmimą ir inovacijų pateikimą, sudarytas galimybes studentams dalyvauti realiuose laboratoriniuose tyrimuose.

Lektorė Irena Tulabienė