«

»

2010.10
06

KRAŠTOVAIZDŽIO DIZAINAS

Augalai visada buvo žmogaus draugai, jo būstas ir maistas, vaistas jo kūnui ir sielai. Gal todėl šią specialybę renkasi patys romantiškiausi, neabejingi grožiui jaunuoliai. Suprasti, įvaldyti ir keisti gamtos dizainą – gebėjimai dažnai ateinantys iš prigimties, o papildžius juos žmogaus visuomenei suprantamais ekologiniais, ekonominiais ir emociniais veiksniais, tampa puikia Kraštovaizdžio dizaino specialybe. Ši studijų programa kildinama nuo 1959 m. ir yra seniausia Lietuvoje.

STUDIJŲ KODAS:653H93002
STUDIJŲ FORMA IR PROGRAMOS APIMTIS (ECTS):Nuolatinių studijų trukmė – 3 m. (180 kreditų)

Ištęstinių studijų trukmė – 4 m. (180 kreditų)
LYGMUO/TIPAS:Koleginės studijos
STUDIJŲ PAKOPA:Pirmoji
STUDIJŲ SRITIS:Technologijos mokslai
STUDIJŲ KRYPTIS: Inžinerija
ŠVIETIMO SRITIS:Architektūra ir statyba
ŠVIETIMO POSRITIS:Architektūra ir miesto planavimas
STUDIJŲ ŠAKA:Kraštovaizdžio projektavimas
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS:Inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis
MINIMALUS IŠSILAVINIMAS, KURĮ
PRIVALO TURĖTI ASMUO, PRETENDUOJANTIS
STUDIJUOTI PAGAL ŠIĄ PROGRAMĄ:
Bendrasis vidurinis išsilavinimas
PROGRAMOS VYKDYMO KALBA:Lietuvių
SPECIALIZACIJOS:1. Sodybos želdinimas
2. Gėlių auginimo technologijos

Senasis valstybinis kodas – 65304T202

Studijų programos profilis (paskirtis): rengti kraštovaizdžio dizaino profesinius bakalaurus, mokančius projektuoti įvairių objektų želdynus, taikyti dekoratyviųjų augalų auginimo technologijas, įgyvendinti želdynų projektus, komponuoti augalus ir panaudoti interjero apipavidalinimui bei įkurti verslo įmonę, gebančius kūrybiškai prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių.

Studijų programos tikslas/tikslai rengti specialistus mokančius:

  •  auginti dekoratyviuosius ir sodo augalus;
  •  projektuoti želdynus;
  •  įrengti želdynus ir organizuoti jų priežiūrą;
  •  analizuoti dekoratyviųjų augalų panaudojimą interjere;
  •  sukurti verslo įmonę;
  •  bendrauti ir bendradarbiauti, gebėti savarankiškai priimti sprendimus.
  • projektuoti sodybos želdinius (Sodybos želdinimo specializacija);
  • planuoti ir organizuoti gėlininkystės įmonės veiklą (Gėlių auginimo technologijų specializacija).

Ką dirbsite?  Želdynų projektavimo, įrengimo ir priežiūros, dekoratyviųjų ir sodo augalų auginimo, gėlių komponavimo ir fitodizaino sričių įvairios priklausomybės įstaigose želdynų ir jų dizaino inžinieriais. Galima kurti savas želdinimo ar sodmenų auginimo įmones, vykdyti patentuotą želdynų projektavimo veiklą. Pagal LR Aplinkos ministro įsakymą, teisę rengti želdynų projektus turi tik aukštąjį išsilavinimą įgiję architektūros, biologijos, miškininkystės, kraštotvarkos, aplinkos inžinerijos studijų krypčių specialistai, turintieji vienerių metų darbo stažą ir išlaikę egzamino testą. Lietuvos Želdynų įstatymas reglamentuoja, kad kiekviena Lietuvos savivaldybė turėtų želdynų specialistą, kuris rūpintųsi želdynų kūrimu ir apsauga.

Kur galima tęsti studijas? Klaipėdos universiteto Gamtos ir matematikos fakultete Kraštovaizdžio architektūrą, Budapešto Korvinus universitete (Vengrija).