«

»

2015.02
01

Kraštovaizdžio dizaino studijų programos akreditacija

Studijų programa “Želdiniai ir jų dizainas” akredituota 2015 m. šešeriems metams. Nuo 2018 m. gegužės mėn. programos pavadinimas pakeistas į “Kraštovaizdžio dizainas”.

Išorinio vertinimo išvados